Kierownik Budowy
Poszukiwany/Poszukiwana

Kierownik Budowy


Dołącz do nas jako


Kierownik Budowy

Dołącz do nas jako

OPIS STANOWISKA

Miejsce pracy: Łódź, Warszawa

 • wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac
 • organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem
 • zamawianie materiałów wraz z koordynacją terminów dostaw
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP
 • kontrola jakości realizowanych robót oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową
 • analiza rozwiązań projektowych pod względem możliwych optymalizacji
 • raportowanie przebiegu procesu budowlanego

WYMAGANIA

 • uprawnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi – warunek konieczny
 • doświadczenie min 2 letnie w nadzorowaniu inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych – warunek konieczny
 • umiejętności negocjacyjne
 • znajomość Prawa Budowlanego w praktyce
 • wykształcenie wyższe kierunek budownictwo
 • kreatywność, determinacja w dążeniu do celu, umiejętność organizacji i realizacji zadań w określonym czasie
 • umiejętność wyznaczania priorytetów

OFERUJEMY

 • prywatną opiekę medyczną
 • ubezpieczenie grupowe
 • karty sportowe
 • wyjazdy integracyjne
 • szkolenia specjalistyczne
 • jasne ścieżki kariery i rozwoju zawodowego

18

lat na rynku deweloperskim

475

fachowców

miast w Polsce

15

... bo wszędzie dobrzy, ale u nas najlepsi

WYPEŁNIJ POPRAWNIE FORMULARZ I WYŚLIJ CV

Wybierz...

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Murapol, wymienione na stronie: https://www.murapol.pl/images/spolki.pdf, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, referencje, etc.), dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez którąkolwiek spółkę z Grupy Murapol."


Jeśli nie wyrazisz zgody Twoja aplikacja zostanie wykorzystana jedynie na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Obowiązek informacyjny – przy przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej.

2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisząc na adres Administratora: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko – Biała lub na adres e-mail iod@murapol.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonymi rekrutacjami, w tym w celu prowadzonej aktualnie rekrutacji.

4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:Pani/Pana dane mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. działaniami realizowanymi w imieniu Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. niezbędność do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowyudzielona zgodaniezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorzeniezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6.Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane to: 2 lata – jeśli zostanie udzielona zgoda na przyszłe rekrutacjedo 50 lat – jeśli doszło do zawarcia stosownej umowy (np. umowa o pracę)12 miesiącypo zakończeniu procesu rekrutacji – jeśli nie doszło do zawarcia stosownej umowy i nie została udzielona zgoda na przyszłe rekrutacje.

7.Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:Posiada również Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwasprostowania danych,żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzaniawniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowychprzeniesienia Państwa danych osobowych

8.W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

10.Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe".